Miqësia, dansk – albansk forening


Indmeldelsesblanket

Miqësia er albansk og betyder venskabKontaktadresse: information@miqesia.dk


Som medlem kan optages enhver (personer, organisationer og virksomheder), som vil støtte foreningens formål og virke, og som har fast bopæl i Danmark.

Organisationer og virksomheder optages som kollektive medlemmer med én stemme.

Indmeldelse sker ved skriftlig, personlig eller telefonisk anmodning til et af bestyrelsens medlemmer. Indmeldelsen er gyldig, når første års kontingent er betalt.

Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til foreningens bestyrelse.

Kontingent: enkeltmedlem 200 kr./år, husstand 300 kr./år, virksomhed/organisation/ngo 500 kr./år.


Personer der indmeldte sig på det stiftende møde skal ikke indsende ny blanket.


Brug musen + venstreklik (eller brug TAB-knappen), når du vil videre til de næste felter. Hvis du vil 'bakke' fra ét felt til et andet, så brug musen + venstreklik (eller tryk SHIFT+TAB).

Brug ikke RETUR-knappen før du er færdig med siden.


Jeg / vi vil gerne indmeldes i Miqësia

Enkeltmedlem: Hustandsmedlemsskab: Virksomheds-/ organisationsmedlem:

(Sæt: x i den rigtige boks)

Navn(e):


Evt. kontaktperson (i firma eller organisation):


Vej / gade og nr.:


Postnummer og by:


Telefon:


e-mail-adresse:


Når vi har modtaget din indmeldelse, sender vi bekræftelse - og beder om at du indbetaler kontingent til 'Miqësia' på girokonto 4000 8926 (eller overfører beløbet til bankkonto 0297-40008926). Når du betaler kontingent, bedes du anføre dit navn + skrive 'kontingent'.

Ønsker du girokort? (hvis du ikke vil betale elektronisk) [ skriv evt.: ja ]Eventuelle bemærkninger:Tak for indmeldelsen. Du vil få en mail (eller et brev) fra os i løbet af den næste uges tid.

Udprint evt. indmeldelsesblanketten, før du sender den.

Når du har trykket 'send blanket', bliver du ført til: miqësia.dk. Det er samtidig et 'tegn' på at blanketten er afgået.Kontakt webmaster: webmaster@miqesia.dk. Du er meget velkommen til at sende informationer og forslag til hvad der skal være på siden. Send evt. bekendte et tip om Miqësia's hjemmeside: miqesia.dk