Miqësia's Erfaringsprojekt


Valget 2005. Fremtidens land?

Af Jens Chr. Lund, tidl. oberst, MF

Miqësia er albansk og betyder venskabKontaktadresse: information@miqesia.dk
Version 1.0 - 19.02.2006.


FREMTIDENS LAND?


Jens Chr. Lund tv. Ingrid Valentin th.

Jens Chr. Lund tv. Ingrid Valentin th.


Jeg har været i Albanien i 4 - fire - dage som valgobservatør. Jeg har dermed ikke slugt al visdom om dette land, men jeg har oplevet noget som jeg gerne vil dele med mine landsmænd, Danmarks befolkning.

Hvad ved vi danskere egentlig om Albanien? Vi ved, at landet er langt væk fra Danmark og vi ved, at det havde verdens mest brutale styre under kommunistperioden.

Det første er ikke rigtigt. Der er ikke så langt til Albanien som til Grækenland og Tyrkiet, hvor vi jo meget gerne tager på en velfortjent ferie. Det er til gengæld rigtigt, at de havde et forfærdeligt styre, men et styre, som jeg kan huske, at nogle meget venstreorienterede udtalte sig positivt om. Jeg husker dem, der fremhævede, at Albanien ikke var kapitalistisk og at det ikke var påvirket af den vestlige indflydelse m.v.


Hvorfor valgobservatør i Albanien:

Oprindeligt ville jeg meget gerne have fået opgaven at være observatør i Pakistan. Der var imidlertid to langt mere rutinerede og dygtige folketingsmedlemmer, der også ønskede denne opgave, så jeg blev tilbudt Albanien som opgave.

Det viste sig, at jeg var det eneste medlem, der blev udsendt af Folketinget til støtte for OSCE.

Morten Østergaard fra de Radikale var udsendt af Europarådet og Jørgen Grunnet var leder af hele OSCE holdet, så jeg var ikke helt alene.

Jeg føler, at jeg var klædt godt på af de danske embedsmænd før jeg tog af sted. Jeg modtog masser af papirer, masser af instrukser og gode råd. Det største problem var egentlig at få det hele læst.


To pr. observationshold.

I materialet havde jeg læst, at vi ville blive inddelt i observationshold med to politikere fra forskellige lande, en tolk og en kører.

Derfor var det noget af en overraskelse, at jeg alene fik team 132 med ansvar for observation i kreds 23, Krujë. Jørgen Grunnet var senere så flink at nævne, at det var fordi OSCE ikke var i tvivl om, at jeg kunne klare opgaven. Lidt af en FEDTERØV har han altid været denne Jørgen Grunnet.

Der var flere politikere med flyet til Tirana. Vi blev afhentet af nogle meget hjælpsomme unge albanere, der hjalp med den manglende bagage, sørgede for hurtig passage af toldkontrollen m.v. De kørte os til vore hoteller, og jeg var så heldig, at mit hotel var Hotel Sheraton. Det var ikke så ringe. Mit værelse var på 5. sal med total udsigt over Tiranas Idrætspark. Beklageligvis fik mit gamle fodbolddommerhjerte ikke sin lyst styret. Der blev ikke spillet kamp på banen, medens jeg var der.


Første Briefing.

Lidt tilfældigt gik det op for mig, at der var en briefing for alle nyankomne observatører på nabohotellet, Hotel Rogner. Så efter en hurtig frokost og en lokal øl forlagde vi til Rogner.

Briefingen var ret generel og dækkende for det overordnede informationsbehov. Mit gamle Thybotemperament kom dog op at koge. De, der kender mig, ved, at der skal meget til, men her blev jeg irriteret. Der var nogle af de kendte "toppolitikere", der udtalte sig endog meget kritisk om det valg, der først skulle foregå to dage senere. Der kom beskyldninger om korruption, snyd og meget mere af samme skuffe.

Som nævnt var det ikke tilfældige politikere som mig, men ledende politikere fra internationale organisationer.

Heldigvis fik jeg senere lejlighed til i klare og let forståelige vendinger at udtrykke min foragt for den slags udtalelser forud for et valg. Det er uværdigt, hvis man på denne måde forsøger at påvirke mig og andre observatører i negativ retning før, vi er startet på vor opgave.

Heldigvis er jeg blevet så gammel, at jeg har "glemt" navnene på de politikere, der udtalte sig på en måde, der tydeligt viste, at de på forhånd havde besluttet, hvordan valget skulle vurderes.


Anden briefing.

Også om lørdagen var der lange briefings for os. Alle de opstillede partier fik lejlighed til at tale til os, og vi fik lejlighed til at spørge dem. Det var i de fleste tilfælde partiformanden, der kom. I enkelte tilfælde var det partiets generalsekretær. Partiformændenes orienteringer havde en blandet karakter. Oppositionens leder udtrykte kritik af forberedelserne til valget og regeringens indsats. Kritikken forstummede efterhånden som det så ud til, at oppositionen ville vinde. Ja sådan er livet.

Jeg må imidlertid konkludere, at det var generelt positivt, at lederne tog sig tid til at tale med os dagen før valget. Jeg følte mig lige pludselig betydningsfuld. Efter partilederne blev vi præsenteret for vor (i mit tilfælde min) kører og tolk. Sjældent har jeg været så heldig. Køreren viste sig at være mere end 100 % loyal, venlig og pligtopfyldende Det eneste problem med ham var, at han specielt i starten var meget ydmyg og bange for ikke at slå til over for den "FINE" mand fra Vesteuropa. Tolken viste sig at være fantastisk dygtig. Det var en kvindelig tolk på 28 år. Hun var virkelig god til engelsk og boede i Krujë. Hun kendte derfor hele området og mange personer i distriktet.


Udflugt til Krujë.

OSCE havde bestemt, at vi skulle antage både kører og tolk allerede om lørdagen for at møde dem under briefingen.

Da jeg både er thybo og oberst, besluttede jeg mig for at udnytte dem til mere end blot et møde. Jeg valgte at gennemføre en rekognoscering i området. Jeg ville prøve vejen til Krujë, og jeg ville vide, hvor nogle af valgstederne og optællingsstedet var placeret.

Tolken og køreren var straks med på den ide, ja de var nærmest begejstrede, specielt da de så, at vi var de eneste i Tiranaområdet, der rekognoscerede.

En sjov konsekvens af min beslutning var, at et medlem af Belgiens senat spurgte om hun måtte deltage, så hun kunne se, hvordan jeg forberedte mig. Lige pludselig var jeg en ekspert.

Jeg sagde naturligvis ja til hendes forslag men indrømmede, at det var min første opgave som observatør.

Hun var bestemt ikke i vejen, tværtimod var hun en spændende kollega, der var tyrkisk født, men havde boet i Belgien i mange år.

Vi kørte til Krujë og gennemførte vor rekognoscering. Min tolk foreslog herefter, at vi besøgte byens store borg, der viste sig at indeholde to flotte museer, et etnografisk og et historisk museum. Specielt den historiske del var spændende. Her så vi bl.a. hvordan det dengang kristne Albanien havde slået det osmanniske rige. Denne historie kom noget bag på det tyrkiskfødte senatsmedlem.

Efter museumsbesøget gik vi igennem en fantastisk spændende basargade, som virkelig bør besøges af turister.

Turen afsluttedes med et besøg på byens flotteste restauration, hvor vi fire personer fik en fantastisk middag med god vin, colaer og kaffe til 130 kr. for os alle.


Valgdagen.

På valgdagen, som var søndag stod jeg op kl. 0400, da vi skulle møde et andet hold i Krujë klokken 0600. Dette hold havde været i Albanien siden den 18. maj, men skulle under valget virke i et andet område.

Naiv som jeg er, troede jeg, at de ville give mig opgaver og instruktioner, men nej. De ville vide, hvad min plan var, og blev tydeligt overrasket, da jeg forklarede min plan, der indebar kontrol af et valgsteds åbning, kontrol af ti andre valgsteder og kontrol af et valgsteds lukning og overførsel af valgurner til optællingsstedet. At jeg også ville overvære dele af optællingen nærmest chokerede dem.


Journalist med på observation.

Som nævnt var jeg alene. Jeg fandt ud af, at »Jyllands-Posten« havde en journalist nede for at dække valget. Det må jeg anerkende avisen for.

Journalisten ville gerne opleve, hvordan en sådan opgave skulle løses, så vi spurgte OSCE, om der var problemer i, at hun fulgte mig. Det var der ikke, og jeg må stærkt presset erkende, at hun var en meget positiv følgesvend.

Jeg er overbevist om, at hun fik et væsentlig bedre indtryk af valget ved at være ude i marken og ikke på et kontor i Tirana.


Erfaringer.

Jeg blev positivt overrasket over de observationer, jeg gjorde. Jeg oplevede ikke en alvorlig overtrædelse af ånden i valget.

Jeg oplevede meget engagerede personer i valgkomiteerne. De sad på deres plads i samtlige 12 timer, de kontrollerede lister, sprøjtede "usynlig" blæk på fingrene og kontrollerede tilsvarende, at de nye vælgere ikke tidligere havde fået blæk på tommelfingeren.

Jeg kunne givet have organiseret valgstederne bedre end det skete, men vi bør huske på, at det er nyt for dem.

Jeg så eksempler på i de yderste områder, at specielt de ældre kvinder ikke kunne læse stemmesedlerne og derfor skulle have hjælp. Det mener jeg ikke er ensbetydende med det forfærdelige begreb familieafstemning.

Parlamentet havde bestemt, at optællingen af stemmer skulle foregå på et centralt sted for hvert distrikt - givet efter råd fra Vesten.

Det blev til kaos med hensyn til aflevering af boksene. Valgkomiteerne ville gerne hjem, så de masede på for at få afleveret først. Modtageorganisationen var meget bureaukratisk i deres kontrol, så der opstod reelt farlige situationer på trappen til centret.

Til gengæld gik optællingen overraskende godt. Overraskende fordi en del af dem, der talte op i de op til 36 timer, var de samme, som lige før havde bemandet valgkomiteerne i mere end 24 timer. Optællerne måtte ikke holde pause og måtte ikke erstattes. Reelt var nogle altså vågne og effektive i mere end 60 timer. Det var vanvittigt. Men de knoklede.

Ved hvert eneste valgsted benyttede jeg personligt 10-15 minutter til at tale med de tilstedeværende vælgere om demokratiets betydning, om betydning af et korrekt valg osv. Jeg oplevede en befolkning, som virkelig var positiv over, at en udlænding fra det vestlige område havde taget sig tid til at besøge Albanien og observere deres valg. Hvis det ikke var min realitetssans, ville jeg virkelig tro på, at jeg var en betydningsfuld person.


Debriefing.

Der var flere tilbagemeldinger fra vore observationer. Vi udarbejdede rapporter for hver observation. OSCE samlede os for en mundtlig debat.

Det var et generelt indtryk for de hold, der havde været ude på landet, ude i marken, at det var gået overraskende godt. Der var givet eksempler på uregelmæssigheder, men de var få. Til gengæld er der behov for, at Parlamentet og den kommende regering får rettet nogle af formalierne om valget. Men generelt positivt. Jeg fik lejlighed til igen at protestere over de unuancerede angreb forud for afstemningen.


Pressekonference.

Efter valget var der en fælles pressekonference for alle de organisationer, der havde deltaget i observationen af valget. Set fra dansk side, var det positivt, at de to talsmænd var danskere, nemlig Jørgen Grunnet for OSCE og Morten Østergaard fra Europarådet. De udførte begge deres opgave på en virkelig god og effektiv måde. Jeg havde imidlertid personligt det synspunkt, at de ikke nok fik rost befolkningen, valgkomiteerne, optællingsholdene og de lokale observatører og kontrollanter. Jeg ved godt, at det er svært at få alle synspunkter dækket, når der er politikere, der allerede inden valget er ufatteligt negative.

Jeg nævnte det både over for Grunnet og Østergaard, og så mener jeg, at jeg har ren samvittighed.


Generelt indtryk af Albanien.

Albanien kan blive alle tiders turistområde. Temperaturen er som i Grækenland. Alt er væsentligt billigere her end i øvrige turistlande i området.

Folk er venlige, men de mangler endnu forståelsen af vigtigheden af at få ryddet op langs vejene, i bjergene og på strandene.

Europæere køber i dag huse i Syden. Vi ser TV-udsendelser om huspriser i Tyrkiet, Spanien, Frankrig, Grækenland osv. Det er uforståeligt, at så få køber hus i Albanien. det er uforståeligt, at turistbureaueme ikke allerede har kastet sig over Albanien. Der er natur, kultur, billig mad og drikke og rare folk.


Problemområder.

Albanien har IKKE fået løst deres problemer fra kommunisttiden. De har ikke fået rehabiliteret de politiske fanger fra kommunistperioden. Mange af de nu løsladte fanger lever under uværdige forhold i gamle partihuse, på skoler og under andre kummerlige vilkår. Vi må her huske på, at de er en del af dem, der helt urimeligt blev kastet i fængsel, en del af den gruppe, der blev henrettet over 5000 af uden dom, en del af dem, der blev tortureret dagligt i fængsler eller i arbejdslejre, en del af dem, der døde 40 % af under HOXHAs styre. Samfundet mangler fortsat at få løst denne væsentlige opgave. Det må vesten ikke glemme. Det må vi presse Albanerne til at få bragt i orden.


Konklusion.

Albanien er fremtidens land, men de har lidt mere end noget andet land. Derfor tager det lidt længere tid med dette land end de øvrige østeuropæiske lande at nå et højt stade. Erhvervslivet har imidlertid muligheden for i dette land at etablere sig før det bliver for dyrt.

Se også: Den politiske situation efter valget i 2005
Kontakt webmaster: webmaster@miqesia.dk. Du er meget velkommen til at sende informationer og forslag til hvad der skal være på siden. Send evt. bekendte et tip om Miqësia's hjemmeside: miqesia.dk