Miqësia's Erfaringsprojekt


Sommeren 2005. En trist oplevelse i Elbasan

Af Bent Jakobsen

Miqësia er albansk og betyder venskabKontaktadresse: information@miqesia.dk
Version 1.0 - 19.02.2006.


Rejseleder Bent Jakobsen har sendt en trist beretning fra et besøg i en moské i Elbasan i sommeren 2005 og givet lov til at optrykke den.

Jeg har talt med forskellige, både danskere og albanere, om hændelsen, og vi er enige om at der må være tale om et sjældent tilfælde, for sådan plejer albanere ikke at opføre sig. Der foreligger intet som helst om at rejsegruppen skulle have optrådt provokerende, kun nysgerrigt interesseret.

Efter min mening bør historien fortælles, selv om den er trist.

Oplevelsen fandt sted flere måneder før »Morgenavisen Jyllands-Posten« trykte de omdiskuterede tegninger af Muhammed.


BA, 19.02.2006

Kære Bjørn.

Som du ved, havde jeg et par grupper i Albanien sidste sommer og generelt var det en stor oplevelse.

Jeg giver dig ret i, at det er utrolig venlige og åbne mennesker.

Man hører en del om tolerance indenfor religionen, og det var naturligvis noget vi meget gerne vil vise vore gæster. Den første by vi besøgte var Elbasan, hvor vi først besøgte den ortodokse kirke, men en helt vidunderlig præst, som virkelig er et studie værd, og som gav os en rigtig dejlig oplevelse. En rigtig god indgang til Albanien.

Tæt på den skønne kirke ligger byens største moske, og det var naturligt også at besøge denne.

Vi blev mødt af en imam, der venligt bad os tage skoene af, og da alle havde stillet skoene, spurgte han, hvor vi kom fra. Gennem vores lokalguide forklarede vi, at vi kom fra Danmark. Så gik det galt. Det venlige ansigt forandrede sig til et had, jeg aldrig tidligere har oplevet. Han råbte, at danskere skulle udslettes fra jordens overflade, at vi kunne vente til muslimerne havde taget over. Han holdt Koranen højt og råbte, at det var den eneste lov, der gjaldt i Verden osv. osv.

Det var meget uhyggeligt for mine gæster at opleve. Vi blev næsten korporligt smidt ud fra moskeens område og kunne først få vores sko på udenfor lågen - havde han haft et våben tør jeg ikke tænke på, hvad der kunne ske.

Hvis nogle af de rystende gæster havde haft noget til overs for muslimer og mente at danskere er utolerante overfor muslimer, er jeg sikker på, at det ophørte her.

Der er vel ingen grund til at sige, at jeg på de følgende 2 ture ikke nærmede mig moskeen.

Senere hørte vi om de albanske imamers uddannelse i Saudi Arabien og om de 2 forskellige skoler, der er. Vi kom åbenbart til den forkerte.

Med venlig hilsen

Bent Jakobsen
Kontakt webmaster: webmaster@miqesia.dk. Du er meget velkommen til at sende informationer og forslag til hvad der skal være på siden. Send evt. bekendte et tip om Miqësia's hjemmeside: miqesia.dk