Miqësia's Erfaringsprojekt


Minerydning


Miqësia er albansk og betyder venskabKontaktadresse: information@miqesia.dkVersion 1.0 - 23.11.2006
Folkekirkens Nødhjælp afsluttede i begyndelsen af november 2006 et minerydningsprojekt i Albanien.

Projektet har varet 4 år, og man har i dén periode destrueret ikke færre end 8.000 "små" miner, 50 anti-tank-miner og 1.000 stykker ammunition.

Minerne var skudt ind i eller nedkastet over Albanien under konflikten i Kosóva; enkelte af minerne muligvis pga fejl, men man må formode at de fleste af dem bevidst var nedkastet over eller skudt ind i Albanien som modtræk mod den betydelige trafik frem og tilbage over grænsen mellem Albanien og Kosóva, dels af militært mandskab, dels af våben og andre forsyninger til UÇK.

Det store antal miner gik mest ud over civilbefolkningen. Der har været forskellige uheld, man har været nødt til at afspærre landbrugsarealer i flere år, og nogle af beboerne følte sig nødsaget til at flygte væk i en periode.

Der er stadig miner tilbage, men de vil blive fjernet af en lokal organisation; mange af de lokale mineryddere er uddannet af danske specialister.

Den danske indsats har været finansieret af Danida og i nogen grad af frivillige bidrag.


Link: http://www.noedhjaelp.dk/sider_paa_hjemmesiden/her_arbejder_vi/saerlige_emner/minerydning/laes_mere/faerdigt_arbejde
Kontakt webmaster: webmaster@miqesia.dk. Du er meget velkommen til at sende informationer og forslag til hvad der skal være på siden. Send evt. bekendte et tip om Miqësia's hjemmeside: miqesia.dk